1 Dispensasjon fra reguleringsplan Sørarnøy havn for å bygge rorbu med kai, samt anlegge avkjørsel Åpne dokument
2 SKMBT_C28020102813110 Åpne dokument
3 82-286 Situasjonskart Åpne dokument
4 82-286 Tegninger Åpne dokument
5 Situasjonskart Aalborg Åpne dokument
6 Uttalelse til høring - fv. 7446 - disp fra plan - G/B 82/286 Sørarnøy Åpne dokument
7 Oppdatert tegningsunderlag fritidsbolig 82_286 Sørarnøy Åpne dokument