1 Tillatelse til tilbygg Stokkbruvika Åpne dokument