1 Tillatelse til rivning av naust Inndyrs vågen Åpne dokument