1 Tillatelse til naust i Breivik Ytterosen naustområde N2. Åpne dokument