1 Akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 21397 Midt Femris - Gildeskål forskningsstasjon AS 950912278 Åpne dokument
2 Stadfestelse av vedtak . lokalitet Midt-Femris. Brev fra Mattilsynet datert 231019 Åpne dokument
3 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet Åpne dokument
4 Endret utslippstillatelse etter klagesaksavgjørelse fra Miljødirektoratet - Midt Femris - Gildeskål Åpne dokument
5 Utslippstillatelse - Midt Femris - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Gildeskål Åpne dokument
6 Vedtak Nordland Midt femris 2019 Åpne dokument
7 Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak permanent plassering Åpne dokument