1 Avsluute sak angående pålegg om istandsetting fjøstak Åpne dokument