1 Tillatelse bygging av hytte Forstranda Åpne dokument