1 Vedtak om forlenget tillatelse til flytebrygge i Vågsosen Åpne dokument