1 tillatelse til mindre endring av tillatelse på fasade hytte Sundsfjordfjellet. Åpne dokument