1 NHO i nord - bruk av havbruksfondet Åpne dokument
2 NHO i Nord-Norge - bruk havbruksfondet til nye bedrifter, stedsutvikling og økt verdiskaping i lokalsamfunnene Åpne dokument