1 Tillatelse til rivning og tilbygg til bolig Inndyr Åpne dokument