1 Endring av inntektssystemet - Høringsuttalelse Åpne dokument
2 Orientering om innholdet i høring - endring av Inntektssystemet Åpne dokument
3 Høring nytt inntektssystem - forslag til uttalelse, signert Senterpartiet v/Svein Eggesvik Åpne dokument