1 Tillatelse til oppføring av rorbu med kaifront Hamneset på Skaugvoll. Åpne dokument