1 Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomter og bygging av vei - Sørarnøy Åpne dokument
2 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av boligtomter og ny adkomstveg Åpne dokument
3 Uttalelse vedrørende høring - dispensasjon for fradeling av boligtomter og ny adkomstvei - Sørarnøy Åpne dokument