1 Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for bygging av nytt bolighus på Mårnes Åpne dokument