1 Dispensasjon snøscooterkjøring for transport av ved fra G/B 46/13 til 46/33, Arnt Karlsen Åpne dokument
2 Kartutsnitt kjørerute 2020 Åpne dokument
3 Vilkår Åpne dokument
4 Kjørebok_vedkjøring_2021 Åpne dokument