1 Vedtak om fradeling av hyttetomt, gnr. 79 bnr. 10 - Sandvika Åpne dokument