1 Vedtak om fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom, g/b 24/4 - Jelstad Åpne dokument