1 Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 Åpne dokument
2 2016 Kommunestyret Åpne dokument
3 2017 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument
4 2017 Formannskapet Åpne dokument
5 2018 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument
6 2018 Formannskapet Åpne dokument
7 2018 Kommunestyret Åpne dokument
8 2019 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument
9 2019 Formannskapet Åpne dokument
10 2019 Kommunestyret Åpne dokument
11 2020 Administrasjonsutvalget Åpne dokument
12 2020 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument
13 2020 Levekårsutvalget Åpne dokument
14 2020 Formannskapet Åpne dokument
15 2020 Kommunestyret Åpne dokument