1 Søknad fra Gifas om å endre plassering av anlegget i Leirvika, 2.gangs behandling Åpne dokument
2 Søknad dispensasjon Leirvika Åpne dokument
3 Kart over lokaliteter Åpne dokument
4 Kart fiskeridata Åpne dokument
5 Særutskrift Søknad fra Gifas AS om dispensasjon fra arealplanen for utlegging av nytt anlegg i Leirvika Åpne dokument
6 svar forslag_A22Leirivik Åpne dokument
7 Angående flytting av akvakulturområde A22 Åpne dokument
8 Kommentar innspill fra Anne-Marit Moe Fjellseth Åpne dokument
9 Ad flytting av oppdrettsanlegg i Leirvika Åpne dokument
10 videre kommentarer Anlegg GIFAS Åpne dokument
11 Uttalelse - søknad om dispensasjon - endring av lokalitet Leirvika Åpne dokument
12 tilsvar 14.12.20 Åpne dokument
13 Presisering Åpne dokument
14 Oppfølging innspill nr 2 Gifas Leirvika Åpne dokument
15 Svar til Åse Bente Bergseter Larsen Åpne dokument
16 Vedlegg sak nr. 2020969 Åpne dokument
17 Svar til innsigelse_3V.. Åpne dokument
18 Høringsuttalelse - dispensjon for endring av eksisterende anlegg. Åpne dokument
19 Svar til Anna-Marit Moe vedr. dispensasjonssøknad fra Gifas AS. Åpne dokument
20 Uttalelse til søknad om dispensasjon for gjennomføring av endring på lokalitet 20857 Leirvika Åpne dokument
21 tilsvar 06.01.21 Åpne dokument
22 Gifas Åpne dokument
23 Svar på innsigelse Åpne dokument
24 Gammelt og nytt anlegg Åpne dokument
25 Leirvika med linenummer Åpne dokument
26 Data fra Vann-Nett Åpne dokument
27 Leirvika Åpne dokument