1 Igangsettingstillatelse grunnarbeid, fundamenter og råbygg for bygging av ny butikk for Coop på Inndyr Åpne dokument