1 Ferdigattest gitt for gnr 41bnr 19 Hamn i Gildeskål Åpne dokument