1 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for bygging nytt næringsbygg på gnr. 72 bnr. 1 - Våg Åpne dokument
2 D-01 Situasjonsplan Åpne dokument
3 F-01 Redegjørelse Åpne dokument
4 E-01 Plan og snitt Åpne dokument
5 E-02 Fasader av eksisterende låvebygg Åpne dokument
6 E-03 Fasader av nytt næringsbygg Åpne dokument
7 E-04 Tegninger Sauna og bod Åpne dokument
8 B-01 Dispensasjon Åpne dokument
9 Gårdskart Åpne dokument
10 Arealplankart Åpne dokument
11 Ortofoto Åpne dokument