1 Søknad om igangsettingstillatelse for bygging av ny Coop-butikk, med leiligheter - Inndyr Åpne dokument
2 199659220_Tegning_ny_snitt Åpne dokument
3 199659220_Tegning_ny_fasade Åpne dokument
4 199659220_Tegning_ny_fasade2 Åpne dokument
5 199659220_Tegning_ny_plan3 Åpne dokument
6 199659220_Situasjonsplan2 Åpne dokument
7 199659220_Situasjonsplan Åpne dokument
8 199659220_Tegning_ny_plan Åpne dokument
9 199659220_Annet Åpne dokument
10 Prosjekt Coop Inndyr - mulige konsekvenser for båtutsett og naust Åpne dokument