1 Innføring av krisestøtteverktøyet CIM Åpne dokument