1 Søknad fra GIFAS om dispensasjon fra arealplanen for å bygge nytt driftsbygg og ny parkeringsplass i Nordvågen Åpne dokument
2 Søknad om oppføring av driftsbygg G/B/F 26/1/6 Åpne dokument
3 3_SØK-DISP_Dispensasjonssoeknad_dispensasjon-signert Åpne dokument
4 6_KART_Situasjonsplan_ap001-situasjonsplan Åpne dokument
5 7_TEGN_TegningNyFasade_af300-fasade-nord-og-s-r Åpne dokument
6 8_TEGN_TegningNyFasade_af300-fasade-nord-og-vest Åpne dokument
7 9_TEGN_TegningNyPlan_ap101-plan-1-etasje Åpne dokument
8 10_TEGN_TegningNyPlan_ap102-plan-2-etasje Åpne dokument
9 11_TEGN_TegningNyttSnitt_as200-snitt-a-og-b Åpne dokument
10 26-01-06 Utsnitt av arealplanen Åpne dokument
11 Redegjørelse, GIFAS nordvågen sak 2020/275 Åpne dokument
12 Arealplankart og ortofoto Åpne dokument