1 Søknad fra Gildeskål Jeger og Fiskerforening om dispensasjon fra motorferdselsloven for å frakte utstyr til hytter på Sundsfjordfjellet Åpne dokument
2 Vilkår Åpne dokument
3 scooter april Åpne dokument
4 Kart med inntegnet kjørerute Åpne dokument
5 Tillatelse Lahko kjøring av scooter for GJFF 2018-2021 Åpne dokument
6 Kjørebok Åpne dokument