1 Prosjekt aggregat og uv-anlegg Stjernåga og tetting demning Lauvvatnet Åpne dokument