1 Søknad om fradeling av tomt til eiendommens våningshus, gnr. 48 bnr. 15 - Kjelling Åpne dokument
2 Kommentarer til mottatt brev Åpne dokument
3 Kartutsnitt og kopi av skyld-delingsdokumenter Åpne dokument
4 Gårdskart Åpne dokument
5 Gårdskart 2 Åpne dokument
6 Ortofoto Åpne dokument
7 Oversiktskart Kjelling Åpne dokument