1 Søknad om fradeling av skogteig til fritidsbruk - Laksådalen Åpne dokument
2 Flyfoto Åpne dokument
3 Søknad om tiltak (deling) rekvisisjon av oppmålingsforretning. Åpne dokument
4 Kart Åpne dokument
5 Avtale om adkomst Åpne dokument
6 Gårdskart Åpne dokument
7 Oversiktskart Åpne dokument