1 Igangsetting grunnarbeid produksjonsbygg Helgeland Smolt AS Åpne dokument