1 Vedtak, konsesjon til Lena Sande for erverv av tilleggsjord Åpne dokument