1 Søknad om deling av rorbutomt på "Hamneset", Skauvoll G/B 21/91 - Geir Holen Åpne dokument
2 21-24-91 Kartutsnitt Åpne dokument