1 Kommunalt erverv av gnr. 25 bnr. 12, 42 - Inndyr Åpne dokument
2 Særutskrift Vurdering av erverv av gnr 25/12, 42 - Inndyr Åpne dokument
3 Aksepterer bud Åpne dokument
4 Kart utmark 25-12 Åpne dokument
5 Kart F39 Åpne dokument
6 Reguleringsplankart Åpne dokument
7 Kart 25-42 Åpne dokument
8 B7 og B8 Åpne dokument
9 Arealplankart Åpne dokument
10 Gårdskart Åpne dokument
11 Vedrørende tilbud på kjøp av G/B 25/12 , 42 Åpne dokument
12 Ad mulig kommunalt erverv av gnr. 25 bnr. 12, 42 - Inndyr Åpne dokument