1 Igangsettingstillatelse oppføring av bolig Sandhornøy gnr 73 bnr 57 Åpne dokument