1 Veileder om kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet 2021 Åpne dokument