1 Særutskrift Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Årsmelding 2020 Åpne dokument