1 Igangsetting av arbeid og vurdering om det skal fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkårene - Forsåga og Sundsfjordelva Åpne dokument
2 Faktaark, fra NVE rapport 2013/49 Åpne dokument
3 NVE Mal for revisjoner Åpne dokument