1 Oppnevning av forhåndsstemmemottakere valg 2021 Åpne dokument