1 Kommunens høringsuttalelse til søknad fra Elkem ASA Mårnes kvartsittbrudd om ny tillatelse etter forurensningsloven Åpne dokument