1 Tillatelse til fradeling av tilleggsareal fra G/B 4/12 til G/B 4/18 på Finnes Åpne dokument
2 Orientering om klagerett Åpne dokument
3 Uttalelse vedrørende høring - Fradeling av tilleggsareal på Finnes - G/B 4/12 Åpne dokument
4 Kulturminnefaglig uttalelse - fradeling av tilleggsareal fra G/B 4/12 Åpne dokument