1 Bolystfondet - 2. gangs behandling. Søknad fra foreningen Sammen Om Langsanden Åpne dokument
2 Særutskrift Bolystfondet - Søknad fra foreningen Sammen om Langsanden Åpne dokument
3 info til kommunen ang. matvogn Åpne dokument
4 Søknad Bolyst Fondet Åpne dokument
5 Bolyst Fondet Åpne dokument
6 Retningslinjer for bolystfondet - vedtatt av kommunestyret 26.06.2019 Åpne dokument