1 Igangsettingstillatelse oppføring av stålhall Helgeland Smolt Sundsfjord. Åpne dokument