1 Lege i spesialisering (LIS) - samarbeidsavtale mellom Gildeskål kommune og Nordlandssykehuset Åpne dokument
2 Samarbeidsavtale mellom kommune og Nordlandssykehuset - leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) Åpne dokument
3 Plan for leger i spesialisering i Gildeskål kommune Åpne dokument