1 Vedtak om dispensasjon fra arealplanen for oppdrettslokalitetene Hammarvika og Kjerkvika i Nordfjorden Åpne dokument
2 Tilbakemelding Åpne dokument
3 Uttalelse - Høring - dispensasjon fra arealplanen angående fortøyninger - Lokalitetene Hammarvika og Kjerkvika Åpne dokument
4 Uttalelse søknad Mulnesodden, Kjerkvika og Hammarvika Åpne dokument
5 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet Åpne dokument