1 Fradeling av bebygd hyttetomt fra eiendommen G/B 58/1 på Øyjord - Birger Willumsen Åpne dokument
2 Avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen Åpne dokument
3 Søknad om tiltak(deling)/rekvisisjon av oppmålingsforretning Åpne dokument
4 58-1 Kartvedlegg til søknad om fradeling Åpne dokument
5 Søknad om fradeling av hyttetomt på eiendommen Gnr. 58, bnr. 01 i Gildeskål Åpne dokument
6 Søknad om fradeling av hyttetomt på eiendommen Gnr. 58, bnr. 01 i Gildeskål Åpne dokument