1 Tillatelse til utbedring/utvidelse av flytebrygge på Seljeset gnr.19 bnr.5 Åpne dokument