1 Søknad fra Telenor Infra AS om dispensasjon fra arealplanen for oppsett av ny mast på Vasshaugen - Inndyr Åpne dokument
2 Grunneierbrev Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument
4 Tegning Inndyr Åpne dokument
5 Søknad om dispensasjon Åpne dokument
6 Grunnavtale Åpne dokument
7 Oversiktskart Åpne dokument