1 Varsel om pålegg istandsetting/sikring av delvis ødelagt tak og sikring av bygg for øvrig på gnr 3 bnr 13 Storvik. Åpne dokument