1 Tillatelse til rivning av det gamle Coop bygget på gnr 25 bnr 82 Inndyr som omsøkt. Åpne dokument